Ozuna - El Desorden

Yo busco una nena que se atreva
A bailar conmigo toa' la noche
Ella su figura me entrega
Rompemos la pista y a to' el que se meta

La noche n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.