Sdp - Aus dem Tierversuchslabor (Interlude)

„Whyninger, Whynee, Vincent
Ich weiß nicht ob die Nachricht hier dich überhaupt erreicht, Mann
Keine Ahnung, ich sitze hier in irgend so 'nem Labor ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.