Kool Savas - Krieg und Frieden

Sie wollen immer nur den Krieg
Obwohl es am Ende nur Verlierer gibt
Ein neuer Tag, ein neuer Beef
Doch seitdem du da bist, weiß ich, was Frieden is...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.