Sdp - D in der Mitte

Yo Vincent Dickaa, Whiney!
Du hast mich tausend Milliarden mal versucht anzurufen
Nachrichten Bombardement Dicka
Du weißt genau, dass ich das nicht...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.