Pietro Lombardi - Nur ein Tanz

Hey, ich wollt' dich etwas fragen
Es verschlägt mir grad den Atem
Sag, schenkst du mir den einen
Nur den einen Tanz mit dir?
Komm, lass es uns ris...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.