Ozuna - Cama Vacía

Uoh-oh

Ahoga la pena y baila mi nena
Aunque tenga' el alma vacía
Vive como si fuera el último día, ah, ieh
Si preguntan dile que anda crecía', a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.