Anuel AA - Ayer 2

Anuel
El Princi
Nicky, Nicky, Nicky Jam
Nel Flow
Real Hasta La Muerte
J Balvin

Pero no me dices nada, mami qué te pasa
Por qué tan perdida, n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.