Anuel AA - Te Boté

Uah
Real hasta la muerte, baby
Anuel

Se viste to'a de rojo porque es una diablita (Diablita)
Hija 'e lucifer (Uah)
Tu ere' una diabla y te ensu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.