Anuel AA - Qué Sería

Ooh-aah
Uah-uah

¿Qué sería la luna sin el anochecer?
Es como mirar al sol que no se deja ver
Que te ciega cuando miras fijo
Como si de ti no qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.