Ozuna - Me Reclama

Le estoy mirando desde su entrada
Es que esa shorty como que me gusto
Disimulando pero cambiamos miradas
Y como si nada se me pegó

Le pregunt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.