Jory Boy - Pirata

Lo nuestro fue
Como si caminando en tinieblas
Me encuentro una flor hermosa
De lejos se ve venenosa
Pero la verdad es muy maravillosa

Y yo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.