J Alvarez - Un Chance

Eh
Carlitos Rossy baby
Jory Boy
And me, J Alvarez

Y dime por qué solo así
Si sabes que en mi mente vive
Dejemos que el tiempo determine
Que...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.