Anuel AA - Espina

Uah

Sé que ya no vas a volver (uah)
Pobre diabla, tú me fuiste infiel ( fiel)
Y ya no necesito tu piel (uh, yeh eh)
Una flor con espina, mala mu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.