Anuel AA - Modo de Avión

Baby (baby), tú sabe' que yo estoy en contra del reloj
No estamo' en sentimiento, baby, así es la relación
Pon el iPhone en modo de avión
Y siente ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.