Anuel AA - Naturaleza

Real Hasta La Muerte, baby
Anuel (Anuel)
Uah

Mi bebé es media insegura (media insegura)
Es toda una locura (bebé)
Bebé tu me torturas
Cuando t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.