Alex Hoyer - Miente

Hey tú dime como estas
Han sido varios meses ya
Flotando en esta obscuridad

Ya no puedo mas
Pensé que me ibas a llamar
Fui un tonto no debí esp...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.