Nicki Minaj - Good Form

Eardrummers
Uh, uh, huh, uh, huh
Uh, yo, hold up, hold up
Uh, uh, uh, uh, uh

Yo hold up, hold up, hold up, okay, hold up
You see a bad bitch co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.