Lil Wayne - 5 Star

Tunechi
Barbie
Young Money

I been smokin' gas, killin' bitches
Man, I feel just like a gang-star
Cover up my face like a ninja
In this Alexand...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.