Fuego - Lewinsky

Yeah (Sky)
Fireboy

Paso toda la noche en mi cuarto dándote (ye)
Cada vez que te vas me quedo deseándote (yeah yeah)
Ella sabe que ta' buena, ell...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.