Fuego - Teddi

Yo solo quiero jugar, ay
Pero yo sé que tú quieres más, ay
Esto contigo no es normal
En la intimidad estar contigo (Estar contigo)
Yo solo quiero ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.