Fuego - Grasa

Ya hice pila el dinero, damn
Me compré el mall entero, damn
Explotamos el cheque entero, damn
Yo tengo un carro extranjero, yeah
Ando en los valle...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.