Ozuna - Coméntale

Woah-oh
Au-aura

Yo sé que tu mamá piensa mal de mi
Porque no sabe que yo te hago feliz
Dile que no eres una niña, mami
Quiero que sepa que ya t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.