Ozuna - Ibiza

Yo sé que tu amor es puro peligro
Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio
Porque-

No se me olvida esa noche en Ibiza
En el muelle con la brisa ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.