Ozuna - Aura

Engaño mi realidad
Sé que hago daño a mi mente
Pienso en lo que pensarán (pensarán)
Yo mismo a mi ser le miente

Espejo, tú que dices la verdad
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.