Justin Quiles - Pendiente de Usted

No creas que ya me olvidé (me olvidé)
Sigo pendiente al caso (pendiente al caso)
Sigo pendiente de usted
Pendiente de usted
Pendiente de usted

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.