Justin Quiles - Fin De Semana

Quiero que estés dispuesta a dar lo mejor de ti
Como esa noche que te conocí
Que te pusiste fresca conmigo, me decías cosas
Que ahora me hacen s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.