Justin Quiles - Confusión

Yo sé que nunca te di la oportunidad
Tampoco me di la oportunidad a mí
De conocer a alguien como tú
Tan cariñosa como tú
Tan amable como tú
Tal...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.