Nicki Minaj - High as a Kite

Weezy:
Hello world!
Young moola baybee!

Nikki:
Murda dem
Murda dem,
This one word bout to
Get through to them
Ima kick kick game to ninja ni...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.