Lil Wop - Death Note

Wop
Hi, I'm Chucky
Wanna play?
Yeah
Lil' whores
Aye

Last nigga tried Wop, yeah, that nigga tried (he tried)
Last nigga tried Wop, guess what,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.