Jacob Forever - Mala

Forever One Music
JF

Si nos chocamos en la pista
Te la quiero beber y sigue tu camino
Que por mujeres como tú, a los hombres como yo
Le dice...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.