Marsimoto - Solang die Vögel zwitschern gibt's Musik

Marsi, Marsi, Marsi, Marsi, Marsi
Lalalalala
Eenie-meenie-meenie

Ich steig in den alten grünen Dodge
Theo, komm wir fahren zur Lodge (yeah)
Vor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.