Marsimoto - Ein Kleine Bühne

Ma-ma-marsi
Eine kleine Bühne

Auf dem Festivalgelände da steht 'ne kleine Bühne
Auf ihr stehen keine Stars, trotzdem hat sie Gefühle
Der Mischer...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.