Marsimoto - Der Döner und das Gras

Yeah, der Döner und das Gras
Eeny, eeny-meeny-meeny-meeny-Marsi-mo
Der Döner und das Weed

Da ist aber einer cool
In seinen Schuhen
Der dumme Dö...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.