Ty Dolla $ign - Wood & Leather

I could take yo bitch whenever
All my cars got wood & leather
All I fuck with is nice titties
If she ain't got no ass she got some titties

Got that w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.