Bad Bunny - Estamos Arriba

Yeah yeah yeah yeah
Yeah eh, yeah eh, eh (Jaja)
Jaja, jaja, jaja, ey

Hablar mal de mí es mala suerte (Wuh)
Yo no rezo, pero mami lo hace por mí ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.