Almighty - Solita

Uh uh uh uh

Hoy no quiere saber del ex
Ni que ningún bobo se le pegue
Yo te lo voa' hacer como es, yeah eh
Dime dónde quieres que le llegue
Yo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.