Maluma - Vitamina

Rudeboyz

Y yo me sé tu secreto
Conozco tu cuerpo al cien
Desde que eras niña y yo era un niño, yo a ti te recuerdo bien

Como yo te beso, no te...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.