Silvestre Dangond - Vivir Bailando

Maluma
Silvestre
Worldwide, baby
Y yo aquí pensando que tú eres bonita
Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte (Puedo enamorarte)
No es casua...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.