Leslie Grace - Aire

Un besito más
(Leslie Grace)
¿A qué sabe mi perfume?
Dime, ¿dónde está?
(¡Maluma!)
El paraguas de mi cuerpo
Que me llueve ya
Y de tanto respira...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.