Ozuna - Tú Foto

Hi music, Hi flow

Ni una llamada
Como si nada de nada y no quieres saber de mí
Que me perdonaras,
Yo pensaba que tú solamente eras para mí
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.