Ozuna - Odisea

Hmm, oh oh

Nadie sabe
Lo que he pasado en esta vida
Y me pregunto día a día

Qué será de mí
Si mañana no despierto
Y papá Dios manda a b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.