Ozuna - Cumpleaños

Oh

Te regalaré
Miles de noches como la primera vez
De la que no olvidaré
No necesitas mentirles, ya no eres una bebé

Me enteré que cumple...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.