Ozuna - Pide Lo Que Tú Quieras

Hoy como que quiero complacerte
Mami vamos a fondo a conocerte, yeah
Como Dios te trajo al mundo quiero verte
Dime qué tú quieres de mí

Oh, bo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.