Ozuna - Síguelo Bailando

Ohh oh (Jeje)
Nana na nah
Uoh oh
Hi Music Hi Flow
Ozuna

Llegó el fin de semana y ya quiere salir
En la monotonía no quiere seguir
Seño...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.