Ozuna - Carita de Ángel

No sé cómo explicar
No sé cómo expresar tanto sufrimiento
Solamente Dios sabe cómo me siento
Mi mundo se me acaba
Mi corazón de arena
Ahora ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.