Marsimoto - Ein Trauriges Paar Ski

In Marsi, Green Berlin

Ich fahr' in die Alpen, liebe die Berge
Hab' ein tolles Hotel mit schönem Blick auf 'ne Kaserne
Will schnell auf die Piste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.