Marsimoto - Designerkids

Eenie meenie

Die Kinder von heute haben es nicht leicht
Coole Jeans, Diesel-Shirts, brandneue Nikes
Ein Ohrring in der Nase, die Haare gestylt
F...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.