Saak - Callejón

Saak, yeah
Are you ready for me
Yeah

Qué quieres tomar, esa es la pregunta
Y si quieres más, seguimos la aventura
Qué locura fue natural y si...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.