Saak - Sin Maquillaje

S-A-A-K yeah
Mmmh
Saak baby
Oh, oh

Me llamas la atención ahí sentada
No dices nada
Pasa la noche y tú sigues así
Un look tan simple, carita l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.