Ty Dolla $ign - Watching

Aye, she know I'm watching
She know I'm watching
No pecans, just almonds, cashews, and peanuts
Never mind, yeah

She know I'm watching
But she k...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.